Ashtanga Vinyasa Yoga

KOLONIA – NIEMCY:

http://www.santoshayoga-koeln.de

3 – 12 września:

MYSORE PORANNY : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa – godz. 6:30 – 10:00

MYSORE WIECZORNY:  poniedziałek (3,10 września)  – godz. 17:30 – 19:30, wtorek (4,11 września)   – godz. 20:00 – 21:45, czwartek – godz. 19:15 – 21:00

 

SOBOTA – 8 września – warsztaty:

 I. godz. 9:30 – 12:00

MARICYASANY

 • Praca biodra, stóp, kręgosłupa i barków w Maricyasanach
 • Vinyasa z Maricyasany
 • Pogłębianie pracy w Maricyasanach
 • Warianty dla osób z kontuzjami
 • Przygotowanie biodra do pracy w Maricyasanach
 • Świadoma praca z oddechem

 

II. godz. 14:00 – 17:00

VINYASA – SKOK DO PRZODU, SKOK DO BUJAPIDASANY

Ashtanga jest połączeniem ruchu z oddechem. Nie ma Ashtangi bez Vinyasy. Warsztat przeznaczony jest dla osób początkujących, które za pomocą wskazówek i ćwiczeń wprowadzających nauczą się podstaw prawidłowej Vinyasy oraz dla osób zaawansowanych,  które chcą ją pogłębić i wzmocnić.

Tematy na warsztacie:

 • Rodzaje  Vinyas – od podstaw, krok po kroku
 • Prawidłowe ustawienie ciała w Vinyasie
 • Doskonalenie techniki dzięki szczegółowym wskazówkom, ćwiczeniom przygotowującym oraz wzmacniającym zarówno dla początkujących jak i dla dłużej ćwiczących
 • Budowaniem wewnętrznej siły
 • Rozróżnianie Bandh oraz  podstawowa praca z nimi
 • Praca ze środkiem ciężkości
 • Synchronizacja ruchu z oddechem
 • Nauka prawidłowego wchodzenia w asany poprzez Vinyasę

 

COLOGNE – GERMANY:

http://www.santoshayoga-koeln.de

September 3 – 10 :

MORNING MYSORE: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday –  6:30 – 10:00am

EVENING MYSORE: Monday 5:30 – 7:30pm, Tuesday  8:00 – 9:45pm, Thursday  7:15 – 9:00pm

 

SATURDAY  – WORKSHOPS:

I.  9:30 – 12:00am – Marichyasana  

 • Work of the hips, feet, spine and shoulders in Marichyasana
 • Vinyasa from Marichyasana
 • Deepening work in  Marichyasana
 • Variations for people with injuries
 • Preparing the hip for work in Marichyasana
 • Conscious work with the breath

 

II.  2:00 – 5:00pm – VINYASA – jump through, jump into bhujapidasana 

Ashtanga is a combination between movement and breath. There is no Ashtanga without Vinyasa. This workshop is intended for beginners, who will learn the basics of a correct Vinyasa with the help of hints and introductory exercises, and for advanced practitioners who want to deepen and strengthen their practice.

Topics at the workshop:

 • Types of Vinyasas – from the basics, step by step
 • Correct body adjustment during Vinyasa
 • Improvement of techniques thanks to detailed explanations and to preparatory and strengthening exercises for both beginners and advanced practitioners.
 • Building internal strength
 • Differentiating Bandhas and basic work with them
 • Work with the center of gravity
 • Synchronization of movement with the breath
 • Learning how to correctly enter asanas through Vinyasa
3 – 12 września – Kolonia, Niemcy / Cologne, Germany
Scroll Up