Ashtanga Vinyasa Yoga

 4 – 5 LISTOPADA

WARSZAWA

Warsztaty dla początkujących oraz dla nauczycieli – Asany drugiej części Pierwszej Serii

CHARAKTER WARSZTATU:

 • Asany drugiej części Pierwszej Serii
 • Nauka korekt i prawidłowego ustawienia w wybranych asanach
 • Wskazówki do praktyki własnej

PLAN WARSZTATU:

Sobota

 • 13:00-16:00 Warsztat – Garbha Pindasana do Setu Bandhasany (Cakrasana)
 • 17:00-19:00 Wykład – teoria praktyki, zasady, weryfikacja praktyki w zależności od stanu zdrowia czy sytuacji życiowej pytania i odpowiedzi

Niedziela

 • 08:00-10:00 Mysore
 • 13:00-15:30 Warsztat – Uthitta Hasta Padangusthasana,  Maricyasany,  Kurmasana i Supta Kurmasana (podstawowy poziom z leżenia),  Supta Padangusthasana, Cakrasana
 •  16:30-17:30 Pranayama, Trataka – teoria i praktyka, pytania i odpowiedzi

KOSZT/ REZERWACJA:

 • 650zł
 • Ograniczona liczba miejsc
 • Zgłoszenie na: ashtangavinyasayoga.pl@gmail.com
 • Bezzwrotna zaliczka 300zł płatna do 27 października 
 • 79 9226 0005 0030 0664 2000 0010 Gannapathi Sp. z o.o.

MIEJSCE:

4-5 listopada WARSZAWA