Ashtanga Vinyasa Yoga

10 sierpnia – 10 września – HIMALAJE

Himalaje  – sierpień – wrzesień 2019 Wielka wyprawa kulturoznawcza do Himachal Pradesh z praktyką Ashtanga Yogi w górskich warunkach, z lekcjami sanskrytu i wykładami o kulturze Indii. TERMIN: Pełny program – od 10 sierpnia do 10 września. Program dwutygodniowy –  od 10 do 24…

10th August – 10th September – HIMALAYA

Himalaya   – August – September 2019 A great cultural trip to Himachal Pradesh with Ashtanga Yoga practice in mountain conditions, with Sanskrit lessons and lectures about the culture of India. TERMS: Full program: from the 10th of August to the 10th of September. Two-week…

Scroll Up