Ashtanga Vinyasa Yoga

Joga

Joga to przeogromna nauka a także system filozoficzny pochodzący ze starożytnych Indii, mający ponad 5 tysięcy lat. Słowo „joga” oznacza łączenie, scalanie, unię – choć spotykane jest także tłumaczenie jako ujarzmianie, okiełznanie. Praca w jodze to praca wsłuchiwania się w swoje ciało, umysł i wnętrze. Jest to działanie w kontekście współgrania, zjednoczenia tych trzech struktur stopniowo, bez narzucania sobie konkretnych, z góry założonych osiągnięć. Według filozofii jogi ciało i umysł są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Poprzez jogę uczymy się jak odnaleźć spokój wewnętrzny oraz harmonię we współistnieniu z otaczającym nas światem. Czasem mówi się o jodze jak o powrocie do domu – do stanu naturalnego, który jest cały czas obecny w nas – tylko w wyniku rozwoju cywilizacji i innych uwarunkowań został przez nas zapomniany. Joga jest także zbiorem zasad współżycia między ludźmi, wskazań etycznych, moralnych, sposobów ćwiczenia siły woli i opanowania oraz wskazówek dotyczących higieny.

Kiedyś joga była wiedzą tajemną. Praktykowano ją w Indiach i na Wschodzie w kręgach zamkniętych – w małych grupach pod kierunkiem mistrza czyli GURU. Pod koniec XIX wieku joga zaczęła powoli przenikać do świata zachodniego. Tak powstała Hatha Joga. „HA” w starożytnych Indiach oznaczało Słońce – symbol ładunków dodatnich (ładunki elektryczne ze znakiem „+”). „THA” oznaczało Księżyc – symbol ładunków ujemnych (znak „-”). Termin Hatha Joga oznacza więc równowagę potencjałów dodatnich i ujemnych w ciele człowieka uzyskaną poprzez samokontrolę, czyli harmonię między ciałem i duchem.

Asany czyli postawy ciała przyjmowane podczas praktyki wywodzą się w dużej mierze z podpatrzenia zachowań zwierząt, ich doskonałej znajomości ruchu, celowości wysiłku i szybkości regeneracji czy odpoczynku. Właśnie dlatego, niemal wszystkie asany noszą nazwy zwierząt, ptaków i gadów. W ten sposób narodziła się praktyka polegająca na przyjmowaniu pozycji, które pomagają nam ćwiczyć ciało i umysł oraz zrozumieć zasady ich funkcjonowania. W rezultacie osiągamy zjednoczenie obydwu tych pierwiastków.

Przyjmując konkretną asanę oddziałujemy bezpośrednio na daną część ciała (w tym także na narządy wewnętrzne) uciskając, rozluźniając, rozciągając czy po prostu odwracając dotychczasową pozycję do której jesteśmy przyzwyczajeni. Niewielka praca w postaci rozciągnięcia tułowia szczególnie z pomocą grawitacji i prawidłowego oddechu (rozgrzewającego i rozluźniającego) daje już możliwość zwiększenia przestrzeni jamy brzusznej, co sprawia ze narządy wewnętrzne zaczynają sprawniej działać i łatwiej się regenerują. Podobne działanie ma także masaż w postaci lekkiego uciskania dodatkowo pomagającego w usunięciu zalegających toksyn a także w doprowadzeniu świeżej krwi – po rozluźnieniu ucisku. W ten sposób nasze ciało zostaje pobudzone do uaktywnienia procesów oczyszczania oraz wchłaniania (tkanki działają na zasadzie podobnej do działania gąbki pod wpływem ściśnięcia). Asany są ukierunkowane także w ten sposób by postawą ciała zmieniać kierunek obiegu i ciśnienie krwi aby dotarła ona do miejsc, do których na co dzień nie ma możliwości dotrzeć.

Praktyka jogi jest nierozerwalnie połączona z pracą z oddechem, którego intensywność albo odpowiednia technika sprawia że całe ciało zaczyna intensywnie pracować, oczyszczać się, tonizować a w rezultacie osiągać stan zrelaksowania. Podobnie poprzez techniki oddechowe (pranayamy) oprócz masażu przeponą narządów jamy brzusznej i serca pozbywamy się starego, zgniłego powietrza zalegającego w dolnych partiach płuc jednocześnie wprowadzając świeże. Przewietrzamy więc płuca, wzmacniamy mięśnie wspomagające prawidłowy oddech, odciążamy serce. Ciepło wytworzone podczas praktyki jogi (asany + oddech) pomaga organizmowi usunąć toksyny zalegające w tkance podskórnej, w stawach czy narządach poprzez intensywne pocenie (czym przede wszystkim charakteryzuje się Ashtanga Yoga). W rezultacie poprzez systematyczne praktykowanie jogi uzyskujemy całościowe wzmocnienie ciała, uruchomienie wewnętrznego systemu oczyszczającego, poczucie lekkości i wewnętrznego spokoju.

Joga uczy także współpracy z grawitacją, umiejętnego rozkładania ciężaru ciała, odczuwania i wykorzystania środka ciężkości i uzyskania dzięki temu poczucia stabilności. Umożliwia odczuwanie różnicy pomiędzy napięciem a rozluźnieniem mięśni, dzięki czemu stajemy się bardziej świadomi sygnałów płynących z ciała. Harmonizuje przepływ impulsów nerwowych pomiędzy półkulami mózgowymi co poprawia równomierne funkcjonowanie obydwu stron ciała bez dominacji czy osłabienia jednej z nich.

Efekty w ciele przekładają się oczywiście na odczucia w sferze umysłu. Początkowo odczuwalny jest przede wszystkim spokój, wewnętrzna harmonia, otwartość wynikająca z poczucia bezpieczeństwa. Osiągając w trakcie regularnej praktyki naturalny porządek wewnątrz, zwiększamy swą odporność na stres i automatycznie polepszamy swą zdolność koncentracji. Wzmocnieniu ulega cały system immunologiczny człowieka. Stając się bardziej świadomi swego ciała zaczynamy uważnie ogarniać i doświadczać otaczający nas świat. A przede wszystkim zaczynamy uzyskiwać stopniowo dobre samopoczucie związane ze stanem przebywania we własnym ciele. To praca z samym sobą, z własnymi ograniczeniami, z pogłębianiem akceptacji i jednocześnie poznawaniem i przekraczaniem własnych granic zarówno w kwestii ciała jak i umysłu.

Joga jest więc nauką o tym jak szerokie są możliwości realizacji Siebie, poznawania Siebie by zbliżyć się do istoty własnej natury.

Ewa Makowska

Joga
Scroll Up