Ashtanga Vinyasa Yoga

MANTRA OTWIERAJĄCA

      Ashtanga Yoga Opening Mantra - Ashtanga Brighton
वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे संदर्शितस्वात्मसुखावबोधे ।
निःश्रेयसे जाङ्गलिकायमाणे संसारहालाहलमोहशान्त्यै ॥
आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् ।
सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥

Vande gurunam ćaranaravinde

Sandarsita svatma sukhava bodhe

Nih śreyase jangalikayamane

Samsara halahala mohasantye

Abahu purusakaram

Śankhaćakrasi dharinam

Sahasra śirasam śvetam

Pranamami Patanjalim

Kłaniam się  lotosowym stopom Nauczycieli
Budzącym  szczęście poznania  Istoty Siebie
Działającym jak niezrównany uzdrowiciel
Uwalniający  od trucizny  iluzji warunkującej życie w kręgu wcieleń.
Realizującemu potencjał istoty ludzkiej
Trzymającemu konchę,  dysk oraz miecz
Promieniującemu z czakry korony białym światłem
Patańdżalemu oddaję pokłon

MANTRA ZAMYKAJĄCA

      Ashtanga Yoga Mangala Mantra - Ashtanga Brighton
स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

svasti prajabhyah paripalayantam

nyayena margena mahim mahiśah

gobrahmanebhyah subhamastu nityam

lokasamasta sukhino bhavantu

Om shanti shanti shanti

Niech ludzkość będzie w wolności i dobrobycie.
Niech przywódcy ochraniają  ją  i utrzymują na właściwej ścieżce.
Niech pomyślność będzie z tymi którzy wiedzą że Ziemia jest święta.
Niech ludzkość będzie zjednoczona i szczęśliwa.
Om
Pokój. Pokój. Pokój