Ashtanga Vinyasa Yoga

Kolonia – Niemcy 10 – 17 grudnia

 

MYSORE PORANNY ( 10 grudnia)

 • godz. 7:00 – 10:00

MYSORE PORANNY ( 11, 12, 13, 14, 15, 17 grudnia)

 • godz. 6:30 – 10:00

MYSORE WIECZORNY: 

 • poniedziałek (10 grudnia) godz. 17:30 – 19:30
 • wtorek (11 grudnia)  godz. 20:00 – 21:45
 • czwartek ( 13 grudnia) godz. 19:15 – 21:00

Warsztat 16 grudnia (niedziela)

Ashtanga jest połączeniem ruchu z oddechem. Nie ma Ashtangi bez Vinyasy. Warsztat przeznaczony jest dla osób początkujących, które za pomocą wskazówek i ćwiczeń wprowadzających nauczą się podstaw prawidłowej Vinyasy oraz dla osób zaawansowanych,  które chcą ją pogłębić i wzmocnić.

 • 10:00-13:00 Bakasana, Eka Pada Bakasana, Sirsasana
 • 15:00-17:30 Vinyasa do tyłu, Wyskok z Bujapidasany

Tematy na warsztatach:

 • Prawidłowe ustawienie ciała podczas Vinyas i Sirsasany
 • Etapy pracy i warianty wymienionych asan – od podstaw, krok po kroku
 • Doskonalenie techniki dzięki szczegółowym wskazówkom, ćwiczeniom przygotowującym oraz wzmacniającym zarówno dla początkujących jak i dla dłużej ćwiczących
 • Budowanie  wewnętrznej siły
 • Wyskok z Bakasany i Eka Pada Bakasany
 • Rodzaje  Vinyas do tyłu – od podstaw, krok po kroku
 • Rozróżnianie Bandh oraz  podstawowa praca z nimi
 • Praca ze środkiem ciężkości
 • Synchronizacja ruchu z oddechem

MIEJSCE:

http://www.santoshayoga-koeln.de

KOSZT:

REZERWACJA:

 


Colony, Germany 10 – 17 december

MORNING MYSORE PROGRAM  (primary & intermediate series):

 • Monday 10.12. 07:00 – 10:00
 • Tuesday 11.12. – Friday 14.12. 06:30 – 10:00
 • Monday 17.12. 06:30 – 10:00

In the classe with Ewa on Monday 17.12. you have the possibility to bring the learned techniques of the workshop into your practice and to discuss occured questions.

MYSORE EVENING CLASSES (primary & intermediate series): 

 • Monday 10.12. 17:30 – 19:30
 • Tuesday 11.12. 20:00 – 21:45
 • Thursday 13.12. 19:15 – 21:00
Costs for classes with Ewa:
60,- € flat price complete time
(no extra costs for SantoshaYoga students)For more infos: www.santoshayoga-koeln.de
Sign up at: welcome@santoshayoga-koeln.de

EWA MAKOWSKA – ASHTANGA WORKSHOP Details:

16 december (sunday)

Ashtanga is a combination between movement and breath. There is no Ashtanga without Vinyasa. This workshop is intended for beginners, who will learn the basics of a correct Vinyasa with the help of hints and introductory exercises, and for advanced practionioners who want to deepen and strengthen their practice.

10:00 – 13:00 Bakasana, Eka Pada Bakasana, Sirsasana
costs: 45,- (20% reduction for SantoshaYoga students with 6-|9-|12-month flat)

15:00 – 17:30 Jumping back, jumping back from bhujapidasana
costs: 40,- (20% reduction for SantoshaYoga students with 6-|9-|12-month flat)

Lear more about Ewa: http://ashtangavinyasayoga.pl/about-me/

Topics:

 • Types of „jumping back” Vinyasas – from the basics, step by step
 • Work stages and modifications of the asanas involved – for everyone, step by step
 • Correct body adjustment during Vinyasa, during Sirsasana
 • Improvement of techniques thanks to detailed explanations and preparatory and strengthening exercises for both, beginners and advanced practitioners
 • Building internal strength
 • Differentiation of Bandhas and basic work with them
 • Work with the center of gravity
 • Synchronization of movement with the breath
 • Jump back from Bakasana and Eka Pada Bakasana

Workshop language is english.

Sunday 16.12. Workshop with Ewa – for more Informations:

https://www.facebook.com/events/992811050898337/
http://www.santoshayoga-koeln.de/workshops-retreats/Ewa_2018.html

Sign up at: welcome@santoshayoga-koeln.de

 

10 – 17 grudnia KOLONIA – NIEMCY
Scroll Up