Ashtanga Vinyasa Yoga

Kolonia – Niemcy 10 – 17 grudnia

MYSORE PORANNY ( 11, 12, 13, 14, 15, 17 grudnia)

 • godz. 6:30 – 10:00

MYSORE WIECZORNY: 

 • poniedziałek (10 grudnia) godz. 17:30 – 19:30
 • wtorek (11 grudnia)  godz. 20:00 – 21:45
 • czwartek ( 13 grudnia) godz. 19:15 – 21:00

Warsztat 16 grudnia (niedziela)

Ashtanga jest połączeniem ruchu z oddechem. Nie ma Ashtangi bez Vinyasy. Warsztat przeznaczony jest dla osób początkujących, które za pomocą wskazówek i ćwiczeń wprowadzających nauczą się podstaw prawidłowej Vinyasy oraz dla osób zaawansowanych,  które chcą ją pogłębić i wzmocnić.

 • 10:00-13:00 Bakasana, Eka Pada Bakasana, Sirsasana
 • 15:00-17:30 Vinyasa do tyłu, Wyskok z Bujapidasany

Tematy na warsztatach:

 • Prawidłowe ustawienie ciała podczas Vinyas i Sirsasany
 • Etapy pracy i warianty wymienionych asan – od podstaw, krok po kroku
 • Doskonalenie techniki dzięki szczegółowym wskazówkom, ćwiczeniom przygotowującym oraz wzmacniającym zarówno dla początkujących jak i dla dłużej ćwiczących
 • Budowanie  wewnętrznej siły
 • Wyskok z Bakasany i Eka Pada Bakasany
 • Rodzaje  Vinyas do tyłu – od podstaw, krok po kroku
 • Rozróżnianie Bandh oraz  podstawowa praca z nimi
 • Praca ze środkiem ciężkości
 • Synchronizacja ruchu z oddechem

MIEJSCE:

http://www.santoshayoga-koeln.de

KOSZT:

REZERWACJA:

 


Colony, Germany 10 – 17 december

MORNING MYSORE ( 11, 12, 13, 14, 15, 17 december)

 • 6:30 – 10:00

EVENING MYSORE: 

 • monday (10 december) 17:30 – 19:30
 • tuesday (11 december)  20:00 – 21:45
 • thursday ( 13 december) 19:15 – 21:00

EWA MAKOWSKA – ASHTANGA WORKSHOP Details:

16 december (sunday)

Ashtanga is a combination between movement and breath. There is no Ashtanga without Vinyasa. This workshop is intended for beginners, who will learn the basics of a correct Vinyasa with the help of hints and introductory exercises, and for advanced practionioners who want to deepen and strengthen their practice.

10:00 – 13:00 Bakasana, Eka Pada Bakasana, Sirsasana
costs: 45,- (20% reduction for SantoshaYoga students with 6-|9-|12-month flat)

15:00 – 17:30 Jumping back, jumping back from bhujapidasana
costs: 40,- (20% reduction for SantoshaYoga students with 6-|9-|12-month flat)

Lear more about Ewa: http://ashtangavinyasayoga.pl/about-me/

Topics:

 • Types of „jumping back” Vinyasas – from the basics, step by step
 • Work stages and modifications of the asanas involved – for everyone, step by step
 • Correct body adjustment during Vinyasa, during Sirsasana
 • Improvement of techniques thanks to detailed explanations and preparatory and strengthening exercises for both, beginners and advanced practitioners
 • Building internal strength
 • Differentiation of Bandhas and basic work with them
 • Work with the center of gravity
 • Synchronization of movement with the breath
 • Jump back from Bakasana and Eka Pada Bakasana

Workshop language is english.

Sign up at: welcome@santoshayoga-koeln.de

 

10 – 17 grudnia KOLONIA – NIEMCY
Scroll Up