Ashtanga Vinyasa Yoga

Swoją naukę jogi rozpoczęłam ponad 20 lat temu (w 2002 roku), jako sposób na pomoc sobie.

Astma, choroby kręgosłupa (notoryczne wypadanie dysku i rwa kulszowa), problemy z sercem,  hormonami, nerkami  i kilka innych dolegliwości zmusiło mnie, bym jako priorytet życiowy, postawiła własne zdrowie.

Mój pierwszy kontakt z Ashtangą  w 2007 roku zaowocował tym, że, nieustannie do dnia dzisiejszego, rozwijam się i praktykuję w tej tradycji.  Wcześniejsze 4 lata spędziłam zaznajamiając się i nauczając jogi Iyengara,  a także równolegle ćwicząc Tai Chi Wu i odkrywając inne elementy pracy z ciałem i umysłem. Uwydatniły one takie aspekty Hatha Yogi, które pokazały, że dla mnie była ona  niepełna w swym wymiarze.  Jak mówi Hatha Yoga Pradipika – Hatha Yoga jest etapem na ścieżce AshtangaYogi  (Radża Jogi).

Nauczycielem jestem prawie 19 lat.

Od ponad dekady regularnie przyjeżdżam do Mysore w Indiach,  by pod okiem Saraswathi Jois (w Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute)  rozwijać swą praktykę i umiejętności.  Uczestniczyłam w wielu warsztatach i kursach  znanych i mniej znanych Nauczycieli.  Uczyłam się i nadal zgłębiam  anatomiczne, jak i energetyczne oraz  duchowe aspekty Ashtangi.

Nauczam wedle starej tradycji – krok po kroku.

Obserwuję od lat i uczę się, jak nasze myśli, emocje, poprzez wzorce energetyczne przejawiają się w drobnych ustawieniach, rotacjach, napięciach w ciele fizycznym, czy w funkcjonowaniu  narządów wewnętrznych.  Ten sam mechanizm działa w drugą stronę; nasze ciało wpływa na nasze myślenie, emocje i postrzeganie. Ta wiedza jest fundamentem pracy, którą wykonuję; pracy ukierunkowanej na przywrócenie właściwych wzorców, a dopiero w drugiej kolejności na ulgę w cierpieniu.

Jest to forma terapii poprzez Jogę, gdzie celem jest zdrowie psychofizyczne, a nie kolejna asana czy seria. Zdrowie natomiast jest wstępem i warunkiem do dalszych etapów ścieżki Jogi. To droga dla każdego,  niezależnie od indywidualnych możliwości, o ile jest Wola, bo nic samo się nie zrobi.

Nie jestem nauczycielem wpisującym się w New age’owy trend jogowy –  unikania  i oderwania od trudnych doświadczeń  życia oraz przykrywania prawdy miłymi słówkami i sloganami. Dla mnie, praca na macie, to praca ze sobą na głębokim poziomie, nieraz bardzo trudna, ale przynosząca wymierne efekty, które powinny objawić się w codzienności.  Bez kompromisów, bez wybierania tego, co wygodne i miłe, bez zatrzymywania w połowie transformacji, bez hipokryzji, bez budowania oderwanego od rzeczywistości,  medialnego wizerunku.

Czasem trzeba skoczyć razem z uczniem ponad przepaścią (przekraczanie granic),  towarzyszyć w przejściu przez trudy, dać rękaw do otarcia łez, a czasem postawić granicę, skrytykować (działania, nie osobę), wyegzekwować to, co właściwe, a niekoniecznie przyjemne. Jestem nauczycielem chcącym pomagać (realnie – nie chwilowo), motywującym i udzielającym wsparcia, ale też wymagającym i konsekwentnym.

Mam doświadczenie w pracy z ludźmi przewlekle chorymi, po wypadkach, z najróżniejszymi kontuzjami, z problemami emocjonalnymi, z osłabionymi fizycznie i psychicznie, w aspekcie rehabilitacyjno-sprawnościowym, z osobami w podeszłym wieku, z kobietami w ciąży oraz ze sportowcami, dla których jest to uzupełnienie treningu właściwego, naprawianie ciała po urazach oraz łagodzenie negatywnych skutków  danej dyscypliny sportowej.

„To, kim jesteś obecnie wynika z tego kim byłeś.
To, kim będziesz jutro wyniknie z tego KIM JESTEŚ DZIŚ…”
Dhammapada

 

Ewa Makowska

ashtangavinyasayoga.pl@gmail.com

Ashtanga Vinyasa Yoga Ewa Makowska

Nr konta:

Gannapathi Sp z o.o.
79 9226 0005 0030 0664 2000 0010