Ashtanga Vinyasa Yoga

Moonday – Księżycowe Dni

Pełnia i Nów w tradycji Ashtanga Yogi przestrzegane są jako dni wolne od praktyki. Jakie jest uzasadnienie?

Ciało człowieka składa się w 70% z wody. W związku z tym, podobnie jak inne rzeczy mające cechy wody, podlegamy fazom Księżyca.

Fazy Księżyca są określane względem jego pozycji wobec Słońca. Zarówno Księżyc jak i Słońce oddziaływują na ziemską grawitację. Ich pozycje tworzą różne doświadczenia energetyczne, które można porównać do cyklu oddechowego.

Energia Pełni Księżyca odpowiada zakończeniu wdechu, gdy siła Prany jest największa. To jest ekspansywna, przesuwająca się w górę siła, która sprawia, że czujemy się energicznie i bardziej emocjonalnie. Nie jesteśmy jednak wtedy dobrze uziemieni. Upaniszady twierdzą, że główna Prana mieszka w głowie. Dlatego podczas Pełni Księżyca mamy tendencję, aby być bardziej uparci. Zwiększa się wówczas ryzyko kontuzji. Krew szybciej krąży, ciało i umysł są bardziej dynamiczne.

Energia Nowiu odpowiada końcu wydechu, gdy siła Apany jest największa. Apana jest Praną zarządzającą dołem brzucha, przesuwa energię w dół. Sprawia, że czujemy się spokojniejsi i bardziej uziemieni, ale jej gęstość powoduje, że jesteśmy mniej skłonni do wysiłku fizycznego. Krew krąży wolniej, ciało i umysł skłaniają się ku ciężkości.

Rolniczy almanach zaleca sadzić nasiona w Nowiu, gdy siła kiełkowania jest najsilniejsza, zaś przeszczepiać rośliny podczas Księżyca w Pełni, gdy siła kwitnienia ma największą moc. Praktykowanie Ashtangi przez długi czas sprawia, że bardziej poszukujemy i dostosowujemy się do naturalnych cykli.

Obserwowanie i przestrzeganie Moonday – Dni Księżycowych – to jeden ze sposobów, by uznać i szanować rytm Matki Natury; abyśmy mogli żyć z nią w większej harmonii.

korzystałam z:

Moon Days

 

Moonday – Księżycowe Dni